Tárgytípus
Kultúra
Méret
57 × 55 cm
Datálás
Kr. u. 1. század
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
T.591
Azonosító
Hyp-1054
Állapot
Két darabból összeállítva, helyenként kiegészítésekkel.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény; Szilágyi J. Gy., Ancient Art; Oroszlán, in ArchÉrt 3 (1942); Rauch 1999; Oroszlán 1930

A téglaszínű agyagból készített dombormű nílusi tájképet ábrázol. Felül akanthuslevelek sorából képzett, alul sima, kiemelkedő párkány zárja le, a kompozíció jobb oldalát korinthosi oszlop ábrázolása határolja, bal felé a képsorozat minden bizonnyal tovább folytatódott.
A domborművet kisebb pilléreken nyugvó boltívek tagolják. A kompozíció felső részén a Nílus partja látható: a jobboldali mezőben hegyes tetejű, kerek nádkunyhó fonott kerítéssel, a baloldali mezőben négyszögű kunyhó nyeregtetővel és a kerítésen vágott félköríves kapuval. Az egyik kunyhó tetején fészkében féllábon álló gólyát, a másikon álldogáló íbiszeket látunk. A partot jelző, szabálytalanul formált vonal alatt a nílusi élővilág elevenedik meg lótuszindákkal, vízinövényekkel, krokodilokkal, kacsákkal és vízilóval. A baloldali mezőben csónak látható, amelyet törpe utasai sietve próbálnak kimenekíteni a vadállatok elől.
A domborműves lapot, amint azt a felületen látható átfúrt lyukak is mutatják, épületek falainak díszítésére használták, ezen belül is leginkább szentélyek falait díszíthették. Az ilyesfajta lapokat összefoglaló néven Campana-reliefnek hívják. Nevüket első gyűjtőjükről, a 19. századi muzeológia történetében meghatározó szerepet játszó G. P. Campana márkiról kapták.