Bronz fogadalmi tábla istenpár ábrázolásával római provinciális műhelyből

Tárgytípus
Kultúra
Méret
9,68 x 12,27 cm
Datálás
2–3. század
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
66.141.A
Azonosító
Hyp-1197
Állapot
Ép.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 176, fig. 130; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 200, fig. 133; Nemeti 2001, 160–166, 162, pl. IV, fig. 2; Nagy Á. M., in BullMusHong 56–57 (1981), 37–44, 213–218; Mihalik, in MKÉ 4 (1910), 154–159

Tömör öntvény, hátoldala enyhén domború. A három középső kis köríven jól láthatóak az öntőcsapok nyomai.
Stilizált építészeti keretben istenpár áll. A chitónba-himationba öltözött istennő jobbjában csészét tart, amelyből egy ágaskodó kígyót táplál. Baljával a himationt fogja össze a csípőjén, fején kalathos, a csésze felett két sásforma levél. A köpenyes-tunikás isten bal kezében csavart nyelű kalapács, a testtől eltartott jobbjában rovátkolt tollú kulcs. Efölött egy ferde vájatokkal díszített kérykeion, alatta pedig ülő nyakörves Kerberos. Arcuk elnagyolt, az istennő szemét és fülét ovális lyukak, orrát és száját pedig a két másik pont közé beütött vonalkák jelzik.
Hasonló táblákat vagy kultikus tárgyaknak (papi melldísz, fogadalmi ajándék, háziszentélyekben elhelyezett kultuszkép), vagy ezüstlemezek "verőtöveinek" értelmeztek. A bronzlap kidolgozása alapján ez utóbbi értelmezés ezzel a darabbal kapcsolatban kizárható. Habár a lapon szereplő isteneket megpróbálták több istenpárossal is azonosítani, az istenpár egyetlen ismert klasszikus típussal sem teljesen azonos, még kevésbé valamelyik klasszikus istenpár ábrázolásával. Mindez arra a feltevésre vezet, hogy a lapon látható ábrázolás nem a kikristályosodott ikonográfiai hagyománnyal rendelkező görög, római vagy keleti kultúrák típusainak egyszerű átvétele, hanem azok átfogalmazása. Az ábrázolás a klasszikus ikonográfia elemeinek felhasználásával, ezek új egységbe rendezésével beszél egy másik, a klasszikussal érintkező kultúra isteneiről.