Tárgytípus
Kultúra
Méret
8,4 x 7,6 x 0,7 cm
Datálás
2–3. század
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
77.270.A
Azonosító
Hyp-1198
Állapot
Ép, felületét zöldes patina borítja.
Bibliográfia
Nagy Á. M., in BullMusHong 56–57 (1981), 37–44, 213–218

Tömör öntvény, hátoldala enyhén domború. Stilizált építészeti keretben, peplosba öltözött istennő áll. Arca durván elnagyolt, kétoldalán egy-egy hosszú hajfonat hull alá. Bal karjában sképtron, a jobbjában lévő tárgy meghatározhatatlan: lehet lobogó fáklya és lombos ág is.
Hasonló táblákat vagy kultikus tárgyaknak (papi melldísz, fogadalmi ajándék, háziszentélyekben elhelyezett kultuszkép), vagy ezüstlemezek "verőtöveinek" értelmeztek. A bronzlap kidolgozása alapján ez utóbbi értelmezés ezzel a darabbal kapcsolatban kizárható. Habár a lapon ábrázolt istennőt megpróbálták több istenalakkal is azonosítani, egyetlen ismert klasszikus típussal sem teljesen azonos, még kevésbé valamelyik klasszikus isten ábrázolásával. Mindez arra a feltevésre vezet, hogy a lapon látható ábrázolás nem a kikristályosodott ikonográfiai hagyománnyal rendelkező görög, római vagy keleti kultúrák típusainak egyszerű átvétele, hanem azok átfogalmazása. Az ábrázolás a klasszikus ikonográfia elemeinek felhasználásával, ezek új egységbe rendezésével beszél egy másik, a klasszikussal érintkező kultúra istenéről.