Pún oinochoé (kancsó)

Tárgytípus
Méret
magasság: 17,1 cm
Datálás
Kr. e. 6. század vége
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
50.1027
Azonosító
Hyp-1268
Állapot
Ép. A fül ragasztva; kis csorbulások.
Bibliográfia
Bisi, in BullMusHong 36 (1971), 16, 133, no. 20

Talp nélküli, kettős kónikus testű oinochoé. Legnagyobb szélessége felett reliefvonal látható, amely az edény hosszú, elkeskenyedő nyakát választja el a vállától. Nyakához kihajló peremű, erősen benyomott falú kiöntő csatlakozik. A váza vállából a reliefvonal magasságában egy rúd-fül indul ki- és felfelé, majd ívelten a kiöntő hátsó részénél a peremhez csatlakozik. Az edény alja konkáv, közepén egy kiemelkedő korong látszik.
A nyakat a hassal összekötő reliefvonal alapján talán fémedényt utánoz. Hasonló formájú agyagedények a pún/föníciai területeken a Földközi-tenger nyugati medencéjében sok helyen készültek, a típusnak számos variánsa ismert. A széthúzott szájnyílás és a máz, ill. festett csíkok hiánya a testen arra utal, hogy az itt látható edény kései változat lehet. Karthágóból származik, valószínűleg helyi műhelyben készült. Régészeti kontextusa nem ismert.