Korinthosi alabastron: szfinxek között nyúl

Méret
magasság: 7 cm, átmérő: 2,75 cm
Datálás
Kr. e. 630–620
Anyag
Készítési hely
Lelőhely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
50.205
Azonosító
Hyp-1414
Állapot
A szájkorong körülbelül fele kiegészítés, a váza testén kisebb lapattanások.
Bibliográfia
Haas-Lebegyev–Márton, CVA Hongrie 3, 82–83, pl. 36.1–6

Jellegzetes nyújtott ovoid testű alabastron, lapos szájkoronggal, amelyhez kisméretű átfúrt függesztőfül csatlakozik. A szájkorong tetejét a kiöntőnyílás körül körben elhelyezett nyelvmintasor díszíti. Az edény nyakán rövid függőleges vonalakból álló mintasor fut körbe. A test fennmaradó részét két, fejükön polost viselő szfinx egymással szembenéző alakja foglalja el. Közöttük egy kétlábra ágaskodó nyúllal, amely a jobb oldali szfinx szakállába kapaszkodik. Az alakok közötti fennmaradó helyet térkitöltő pontok töltik ki. Mindhárom alak belső részleteit bekarcolásokkal és azokon több helyen rátett vörös festéssel jelezték.