Pun tárolóamphora

Tárgytípus
Méret
magasság: 22,7 cm
Datálás
Kr. e. 5–2. század
Anyag
Lelőhely
Leltári szám
59.12.A
Azonosító
Hyp-1455
Állapot
Ép.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 81, fig. 58; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 92, fig. 59; Bisi, in BullMusHong 36 (1971), 20, 135, no. 26, fig. 34

Kisméretű amphora. Felfelé keskenyedő tömlőszerű test, amely alul hosszú csőben, fölül szögben elváló rövid vállban és vékony széles szájkorongban végződik; a test fölül a váll felé ívben kissé kiszélesedik. Kétoldalt a váll alatt függőleges szalagfül. Mázatlan, korongon készült.
A Kr. e. 6. század közepe és a Kr. e. 4. század között új kerámiaformák tűntek fel a pun produkcióban, egyrészt külső hatásra, másrészt belső fejlődésnek köszönhetően. Ezen új formák közé tartozik a Gyűjtemény kis amphorája is. Ez a típus kizárólag a pun sírok mellékleteiből ismert, leggyakrabban karthágói temetőfeltárások során került elő. Szentélyek vagy települések leletcsoportjaiból mindezidáig nem ismertek példányaik. Legkorábbi darabjait a Kr. e. 5. század végére – 4. század elejére keltezik. A forma keleti eredetre vezethető vissza (közvetlen előzményeikként tartják számon a levantei urnákat).
Vesd össze a Gyűjtemény azonos típusú pun amphoráival: 59.11.A és 59.13.A!

Túrák