Tárgytípus
Méret
átmérő: 0,9 cm (belső), 1,6 cm (külső); súly: 4,15 g
Datálás
Kr. e. 300–275
Anyag
Ábrázolás
Készítési hely
Leltári szám
55.175
Azonosító
Hyp-1727
Állapot
Ép.
Bibliográfia
Oroszlán–Dobrovits 1947, 28, no. 10

A karikafülbevalók egy változatát képviseli ez a darab: a karikához egy teljes Erós-figurát illesztettek, amely ugyanúgy, mint a karika, ív alakban hajlik. Karikáját négy vastag drótból sodorták össze. A vastagabb végét, ahol az Erós talpa van hozzáforrasztva, lemez-hengerrel takarták el. Az Erós-figura öntéssel készült. Tömör arany, ezt a tömege is elárulja. Az ujjait, a szemeit, a száját és a haját cizellálással mintázták meg. Testén szőlőinda van átvetve: ezt filigrándrót mellé forrasztott granulátumokból alakították ki. Szárnyát külön lemezből vágták ki, a tollakat poncolt és cizellált vonalak jelezték. A szárny hátuljára került a tartókarika, ebbe kapcsolódik a fülbevaló karikájának elkeskenyedő vége.

Az Erós kiterjesztett szárnya, hátrahajló teste és a szorosan a csípő mellett tartott kezei arra utalnak, hogy repül. A fülbevaló viselés közbeni himbálózása valóban ezt a hatást kelthette a szemlélőben. A funkció és a forma összhangra talált ebben a fülbevalóban.

Az ókori Makedónia területén, elsősorban Vergina, Pydna és Amphipolis temetőiben találták meg a formájában, kialakításában és készítéstechnikai részleteiben is közeli párhuzamait ennek a darabnak. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy ez is Makedóniában készült Kr. e. 300–275 táján.