Eiréné karján Plutosszal

Tárgytípus
Kultúra
Méret
72 × 46 × 19 cm
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
4818
Azonosító
Hyp-1804
Állapot
Lunai márvány, lásd az anyagvizsgálat eredményét. Csak a dombormű jobb oldala és a jobb felső sarkának pereme ép. A felülete is több helyen sérült, a bőségszaru gyümölcskoronájának nagy része hiányzik.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 140; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 158; Hekler 1929, 116, no. 108

A domborművön fejét jobbra fordító és jobb karját előrenyújtó nőalak látható, aki bal karján ülő gyermeket, bal kezében pedig bőségszarut tart. Az alsó testén keresztül csavart és a bal karján átvetett köpeny alatt derékon átkötött chitónt visel, amely a bal válláról lecsúszott. A nőalak a Béke perszonifikációjaként értelmezhető, kezében a gyermekként ábrázolt Bőséggel. A dombormű Képhisodotosnak, a 4. század egyik jelentős görög szobrászának alkotását követi, amely az Augustus által hirdetett békés aranykor kifejezésére alkalmas eszköznek bizonyult. A dombormű hátoldalán későbbi időből származó, de még ókori felirat nyomai láthatók.

A Danielle Decrouez (Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse) és Karl Ramseyer (Institut für Geologie, Universität Bern, Switzerland) által végzett anyagvizsgálatok eredménye alapján a dombormű lunai (carrarai) márványból készült. Az analízis részletes eredményeit lásd itt.