Szehotepib felügyelő halotti sztéléje

Méret
50 x 27,5 x 6 cm
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
51.2142
Azonosító
Hyp-1826
Állapot
Néhány felületi sérüléstől eltekintve jó állapotú. Az eredeti festés már csak nyomokban fedezhető fel a tárgy felszínén.
Bibliográfia
Kóthay–Liptay, Egyiptomi Gyűjtemény, 22; Nagy I., Egyiptomi Gyűjtemény, 26–27; Nagy I., Egyptian Collection, 28–29; Kóthay–Liptay, Egyptian Artefacts, 22

Finoman kivitelezett, eredetileg minden bizonnyal festett, mélyített dombormű-technikával készült halotti sztélé. A tárgy felületét vízszintes sávok tagolják, legfelül a nappályára emlékeztető mező félkörívben záródik. A felső ívben a szárnyas napkorong ábrázolása látható. Alatta kapott helyet a királyi névgyűrű, amelyben III. Amenemhat trónneve olvasható. A névgyűrűt jobbról és balról egy-egy sakál – feltehetően Upuaut – ábrázolása keretezi. Ez alatt egy öt sorba rendezett áldozati formula kapott helyet. A sztélé közepén elhelyezett képmezőben az elhunyt és felesége látható, akiket egy dúsan megrakott áldozati asztal előtt széken ülve ábrázoltak, míg az asztaltól jobbra az elhunyt szülei foglalnak helyet. Legalul tíz rubrikába rendezve a közeli családtagok és rokonok alakjai láthatók. A sztélé egykor valószínűleg Abüdoszban az ünnepi körmeneti út mentén állhatott.