Ameni előrajzoló halotti sztéléje

Méret
33 x 27,5 x 4,5 cm
Datálás
Középbirodalom, 13. dinasztia vége (Kr. e. 17. század)
Anyag
Készítési hely
Lelőhely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
51.2144
Azonosító
Hyp-1827
Állapot
A tárgy szélei sérültek, felülete több helyen erősen megrongálódott és kopott.
Bibliográfia
Kóthay–Liptay, Egyiptomi Gyűjtemény, 24; Kóthay–Liptay, Egyptian Artefacts, 24

Ameni előrajzoló számára készült halotti sztélé. A tárgy mélyített dombormű-technikával készült, elnagyolt kivitelezésű. Felületét vízszintes sávok tagolják, legfelül a nappályára emlékeztető félkörívben záródik. A felirat tagolására szolgáló vonalak egyenetlenek és jobboldalon a jelek túlfutnak a kereten. Legfelül a szokásos áldozati formula található. A sztélé középső részén, baloldalon látható Ameni bemélyített alakja, akit imára emelt karokkal, rövid kötényben ábrázoltak. A jelenetet kísérő szöveg alapján a sztélé egykor Abüdoszban állhatott az ünnepi körmenet útvonalán.