Kait koporsója

Méret
48 x 187 x 46 cm
Datálás
Kr. e. 1985–1940 körül
Anyag
Ábrázolás
Készítési hely
Lelőhely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
92.1-E
Azonosító
Hyp-1832
Állapot
A fedél hiányzik. A felület és a festés több helyen sérült, a hieroglif jelek sok helyen eltűntek, kopottak.
Bibliográfia
Kóthay–Liptay, Egyiptomi Gyűjtemény, 34; Nagy I., Egyiptomi Gyűjtemény, 25–26; Nagy I., Egyptian Collection, 27–28; Kóthay–Liptay, Egyptian Artefacts, 34
Felfedezés éve
1910

Kait asszony számára készült négyszögletes, belül díszítetlen, kívül vörös okker színűre festett koporsó. A ládakoporsót kb. 5 cm vastag deszkákból állították össze, a talpfákat kötelek segítségével rögzítették az átfúrt aljrészhez. Szintén ezt a módszert alkalmazták a mára hiányzó fedél rögzítésénél is, amelyet a fejrész rövid oldalán zártak le. A külső oldal felső harmadában hieroglif felirat fut körbe, a hosszanti oldalakra pedig egy-egy függőlegesen elhelyezett feliratsáv került. A hieroglifákat kékre festették, de néhol még látható a fekete vagy vörös előrajzolás. Baloldalon a fejrésznél egy udzsat-szemet festettek a koporsó oldalára. A felirat alapján ismerjük a koporsó tulajdonosának nevét és címeit. A koporsó a kora középbirodalmi magántemetkezések jellegzetes típusa, amelyet úgy helyeztek el a sírban, hogy a fejrészt észak felé, a lábrészt pedig déli irányba tájolták. Az elhunytat bal vállára fektetve helyezték a koporsóba úgy, hogy az arc az udzsat-szem felé nézett, amely a vallási elképzelések szerint biztosította, hogy az elhunyt kapcsolatot teremtsen a külvilággal, részesülhessen a halotti rituálékban, és gyönyörködhessen a felkelő napistenben. A koporsó vörös festése mágikus védelmet biztosított az elhunyt számára és védelmezte az esetleges ártó erőktől. A tárgy ásatás során került elő Meir temetőjében. Az ásató szűkszavú leírásából tudjuk, hogy előkerülésekor még megvolt a fedele, amelyet a beszámoló alapján egy hosszanti irányban elhelyezett felirat díszített.