Tárgytípus
Kultúra
Méret
10 x 14,5 cm
Datálás
Kr. u. 11–12. század
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
2000.23.A
Azonosító
Hyp-240
Állapot
Részlet, a mintában kis hiányok.
Bibliográfia
Török 2005b, 265, no. 203.; Török 2005a, 223, no. 203.; Dági–Sipos, in BullMusHong 94 (2001), 80, 164

Tunikarészlet kettős szalagdísszel: mindkét szélén girlanddal keretezett barna sávban stilizált ember- vagy állatalakok. A szalagok végén párhuzamos vonalak. Sárga, fehér és vörösesbarna színű.
A darab a természet formáinak egyszerű formákká való alakulását illusztrálja. A hagyományos nílusi táj, amely a későantik és korabizánci kor világi és vallási reprezentációjának fontos témája volt, kiragadott jellegzetes elemek repetitív listájává vált. Azt a folyamatot a kopt művészetben, amelyben a természeti formákat ornamenssé stilizálták, az egyszerű formák hagyománya készítette elő és az iszlám művészet bátorította.