Boiótiai terrakotta lovas

Tárgytípus
Méret
magasság: 13,7 cm
Datálás
Kr. e. 6. század közepe
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
50.296
Azonosító
Hyp-3121
Állapot
Törött, ragasztva.
Bibliográfia
Szabó M. 1986, 54, fig. 53; Szabó M. 1994, 58, fig. 53

A kézzel mintázott terrakotta szobrocskán a lovas a ló nyakához tapadva ül, alsóteste nincs ábrázolva. Fekete sávos, a vázafestészetben is használt eljárással készült fényes bevonat, ún. firniszfestés díszíti.
A szobor a boiótiai agyagplasztikában a Kr. e. 6. század első felében kialakult, de szórványosan a század közepét is megérő, firniszcsíkos lovasok körébe tartozik (lásd a Gyűjtemény ebbe a csoportba tartozó másik darabját). A típus előzményei megtalálhatóak a boiótiai terrakottagyártásban, hiszen már korábban is megjelent az ún. firniszlovasok csoportjának egyes testrészein a csíkozás (lásd a Gyűjtemény firniszlovas darabját). A korai darabokon a feltűnően nyúlánk nyakú állaton lovagló firniszcsíkos lovasok még majomszerűek (lásd a Gyűjtemény másik darabját). A Kr. e. 6. század közepén készült firniszcsíkos lovasok emberszerűbbek, jellegzetességük itt is megfigyelhető: a lovas alsótestének ábrázolása elmarad, az alak pedig a ló hátából nő ki. A típusnak a Kr. e. 6. század második felében nincs folytatása. 

Lexikon
Túrák