Campana-relief töredéke: a phallos leleplezése

Tárgytípus
Kultúra
Méret
27 × 20 cm
Datálás
Kr. e. 1. század második fele – Kr. u. 1. század első negyede
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
T.584
Azonosító
Hyp-3130
Állapot
Töredék, bal és felső széle néhány zúzódástól eltekintve ép. Alul és a jobb oldalon törésfelület. Több helyen látszik a háttér kék, a satyros vállára terített köpeny sárga festése. A palmettán vörös festéknyomok.
Bibliográfia
Oroszlán, in ArchÉrt 3 (1942), 290–291, no. 7, pl. XLVII, fig. 3; Rauch 1999, 167, no. 294; Oroszlán 1930, D.17

A központi képmező jobb oldalán térdelő nőalak látható. Chitónt visel, de bal válla fedetlen. Haja kontyban van; jobbra fordul. Háta mögött meztelen, csupán párducbőrt viselő satyros áll. A bal karját előrenyújtja, jobb keze a csípőjén van. Felül indákkal összekötött palmettasor, alul sima szegély kereteli a képmezőt.
A párkánylapot a bacchikus kultuszok ábrázolásának csoportjába sorolják, ezen belül pedig a phallos leleplezése témájú reliefek közé. Több ismert relief is ebbe a csoportba tartozik, melyeken a térdelő nőalak jobb kezevél kitakarja a phallost tartalmazó kosarat, miközben baljával a ruhájánál fogva próbál visszatartani egy menekülő, szárnyas nőalakot. 
A domborműves lapot épületek falainak díszítésére használták, ezen belül is leginkább szentélyek falait díszíthették. Az ilyesfajta lapokat összefoglaló néven Campana-reliefnek hívják. Nevüket első gyűjtőjükről, a 19. századi muzeológia történetében meghatározó szerepet játszó G. P. Campana márkiról kapták.

Lexikon