Tárgytípus
Kultúra
Méret
magasság: 12 cm
Datálás
Kr. e. 3–2. század
Anyag
Ábrázolás
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
T.559
Azonosító
Hyp-3136
Állapot
Ép.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 114, fig. 82; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 129, fig. 83; Oroszlán 1930, 91, no. F 15; Szilágyi J. Gy., in Eirene 36 (2000)

Terrakottából készült, szinte szabályos gömb alakú férfifej, kis kerek talapzaton. Előoldala arcszerűen van megformázva. Fülei előreállóak, szemei, orra és szája áttörtek, szemöldöke domború. Az áll kidomborodásán kis karcolások jelzik a szakállat. A fülek belső oldalán kis befúrt lyukak láthatók. A fejtetőn szabálytalan bekarcolt vonalakkal ábrázolták a hajat. 
A gömbforma korongon készült, az arc elemei utólagos kézi megmunkálással. A gömb alul zárt, hátoldalán kerek szellőzőnyílás található.
A samnisok a mai Abruzzo, Molise és részben Basilicata tartományban, az Appenninek közepén és az adriai parton éltek, a Kr. e. 5. században Campaniába is behatoltak. A rómaiak csak fél évszázados véres háborúk után tudták Kr. e. 290-ben a samnisokat "szövetségesek" címen fennhatóságuk alá vonni. A kis helyi szentélyeikhez kapcsolódó műhelyekben azonban továbbra is készítettek minden klasszikus hagyománnyal szembenálló stílusú fogadalmi terrakotta szobrokat. Ennek példája ez a terrakotta fej, ami közeli kapcsolatot mutat a Schiavi d'Abruzzo-ban feltárt szentélyből előkerült fogadalmi leletegyüttessel. A férfifej tehát a samnis kultúra Kr. e. 3–2. századi szférájával hozható összefüggésbe. 

Túrák