Athéni kylix palaestra-jelenetekkel

Méret
magasság: 9,7 cm; átmérő: 22,6 cm
Datálás
Kr. e. 470 körül
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
50.329
Azonosító
Hyp-3140
Állapot
Több darabból összeillesztve, kisebb kiegészítésekkel és átfestésekkel.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., in BullMusHong 4 (1954), 54, 94; Beazley 1963, 819, no. 37

Széles, profilált talpon és karcsú lábon álló vörösalakos kylix. A csésze fülei függőlegesen helyezkednek el, enyhén felfelé ívelnek.
Az edény belső oldalán a tondót harántkeresztekkel megszakított futókutya-motívum keretezi. Közepén balra forduló köpenyes ifjú, tőle jobbra talapzaton álló kanellúrázott oszlop áll. 
A csésze külsején az egyik fül mellett köpenyes ifjú, baljában bottal, jobbjával pénzeszacskót nyújt a tőle jobbra álló köpenyes ifjú felé. Kettejük között fa. Az ifjú a zacskó felé nyúl jobb karjával – hasonló mozdulattal, mint a tondóban ábrázolt ifjú –, tőle jobbra céloszlop. Mellette jobbra igyekvő, fejével hátratekintő köpenyes ifjú. A jelenetet mindkétoldalt egy-egy nagyméretű borostyánlevél díszíti.
A csésze másik oldalának bal szélén céloszlop, felé forduló köpenyes ifjúval, akinek feje jobbra fordul egy a botjára támaszkodó másik köpenyes ifjú felé. A középső ifjú bal oldalán egy nagyméretű borostyánlevél, jobb oldalán a falra akasztott pénzeszacskó. A jelenet jobb szélén kifelé forduló köpenyes ifjú, előtte ismét céloszlop. 
A vázakép a Télephos-festő műve.

Túrák