Méret
magasság: 25,8 cm
Datálás
Kr. e. 5. század vége
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
50.352
Azonosító
Hyp-3157
Állapot
Ép, kis csorbulásokkal.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., in BullMusHong 4 (1954), 54, 94

Az öblös testű, függőleges szalagfülekkel ellátott edényt a fülek alatt két ellentett palmetta díszíti spirális volutával és abból kihajtó levéllel. A váza egyik oldalának jelenetén bal lábával sziklára lépő satyrosalakja látható nyakában párducbőrrel, baljában thyrsosszal. Jobbját a vele szembenálló, és neki phialét nyújtó mainas felé emeli. A chitónt viselő mainas másik kezében oinochoét tart. A satyros mögött másik, szintén chitónt viselő mainas áll, jobbjával szalagot tart a satyros feje fölé. A képmezőt alul sakktábla-mintával megszakított meander-sor, felül palmettákból és levelekből álló minta keretezi. A váza másik oldalán két szembeforduló ifjú alakja jelenik meg, a jobboldali kezében aryballos és strigilis található. A jelenetet alul és fölül nyelvmintasor zárja.
A váza a Meidias-festő, az athéni vázafestészet kiemelkedő mesterének modorában készült, az alakok az ő "gazdag" stílusának jellemző jegyeit mutatják: a ruharedők rajzának részletező finomságát, a kompozíció dekoratív zsúfoltságát, a hajlékony vonalak elegáns, de olykor keresetté, modorossá váló játékát. A gyűjtemény két másik darabjával (Hu-SzM-Ant_T.754; Hu-SzM-Ant_T.779) összevetve jól szemlélteti a Kr. e. 5. század végén az athéni vörösalakos vázafestészetben megfigyelhető két fő stílusirányzat jellegzetességeit.
A tárgy adatlapját lásd a Beazley Archive oldalán.