Fogadalmi dombormű töredéke: vadászó lovas ifjú

Kultúra
Méret
10,4 x 13,7 x 3,6 cm
Datálás
Kr. u. 3. század első fele
Ábrázolás
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
50.401
Azonosító
Hyp-3169
Állapot
Töredék, csupán a dombormű felső része ép.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 172; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 196; Mihailov, in BullMusHong 60–61 (1983), 23–24, 171, no. 4, fig. 21; Szilágyi J. Gy., ÉM 2008 tavasz

A domborműrészleten mindössze a felső félköríves lezárás, egy férfialak középen elválasztott, gondosan kidolgozott hajjal, valamint magasba emelt karjának vagy chlamysának részlete figyelhető meg. Eredetileg lóháton vadászó ifjút ábrázolhatott, aki magasba emelt jobbjában lándzsát tartott, öltözetéből pedig a chlamys azonosítható. Lehetséges hogy zsákmányát (bizonyára egy vadkant) is megjelenítették a dombormű alsó részén.

Ez a képtípus általánosan elterjedt a görög és a római kultúrában. Különösen népszerű volt a Balkán-félsziget északi részén és Kis-Ázsiában, nem köthető egyetlen ókori néphez sem (értelmezéséről lásd Szilágyi János György írását). A vadászó lovas héróikus alakja tehát a férfihoz méltó élet egyik fő formáját szimbolizálja. Fogadalmi domborműveken és sírsztéléken egyaránt gyakori volt.

A dombormű felső peremén modern, bekarcolt betűk.

A Danielle Decrouez (Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse) és Karl Ramseyer (Institut für Geologie, Universität Bern, Switzerland) által végzett anyagvizsgálatok eredménye alapján a dombormű ismeretlen eredetű fehér márványból készült. Az analízis részletes eredményeit lásd itt.