Méret
magasság: 24,7 cm
Datálás
Kr. e. 480 körül
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
50.730
Azonosító
Hyp-3227
Állapot
A kiöntő elülső része kiegészítés.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy. 1981, 19, no. 9/c; Johnston, in BullMusHong 83 (1995), 21, 34, 117, 119, no. 9, fig. 19a-b; Johnston 2004, 81, 13B, 4e; Szilágyi J. Gy., in BullMusHong 120–121 (2015–2016), 76, fig. 11

A vázaformát vastag talpkorongon álló tojásalakú test, rövid nyak hármas lóherealakú kiöntővel és hengeres fül jellemzi. A talpat kivéve az egész edény fekete mázzal van bevonva. Az edénytesten a fekete máz alatt mindenhol fehér alap található, ez a vázakép alapszíne is. Középen Apollón látható balkezében lyrával. Jobbfelé fordul, két oldalán egy-egy felé forduló nőalak, talán a Múzsák ábrázolásai. A baloldali virágot tart a kezében. Mindhárman köpenyt viselnek, amelyet járulékos vörös színnel festett pontok díszítenek. A hajukban lévő szalag szintén járulékos vörös festéssel készült. A jelenet hátterében borostyánágak kanyarognak. A képet kétoldalt pontháló-sor keretezi, fölötte nyelvminta-sor, a nyak alján a kép fölötti részen vonalkák. Az edény talpán az ókori kereskedők által bekarcolt azonosító jel látható.
A váza a késő-archaikus vázafestészet egyik mesterének, az Athéna-festő műhelyének attribuálható. A fekete- és vörösalakos technikával is dolgozó mester feketealakos vázáinak gyakori jellegzetessége a fehér színű háttér alkalmazása.