Minerva márvány mellképe

Tárgytípus
Kultúra
Méret
magasság: 23 cm; szélesség: 12 cm; vastagság: 6 cm
Anyag
Leltári szám
RM 147
Azonosító
Hyp-3484
Állapot
Ép.
Bibliográfia
Kuzsinszky 1891, 81-139.; Zsidi 1993, 185-207.; Kuzsinszky, in BudRég 12 (1937), 61-152; Zsidi, in BudRég 30 (1993), Kat. 11.; Zsidi–Hárshegyi–Vámos 2009, 173. kat 1161.

A mindössze 23 cm magas Minerva büszt fehér márványból készült. A művész az istennőt szokásos attribútumával ábrázolta: a szembenéző fej tetejére feltolt korinthoszi sisak és alóla kibukkanó hajfürtök látszanak. A sisak arcvédő részén a szemek és az orr jól kivehető, a sisaktaréj azonban letört. Az istennő a két vállán összefogott chitónt visel, talapzatán kis gömb tartja a büsztöt. A szobor kutatói szerint az alkotás importként kerülhetett Aquincumba, erre anyagán kívül kialakításának magas művészi színvonala is utal.

Az aquincumi polgárváros északkeleti részén található iparos-kereskedőnegyed egyik házából (XXIX. épület, az úgynevezett Enyvfőző ház) több, kisebb márvány szobortöredék került elő Kuzsinszky Bálint 19. század végi feltárása során. A három kisebb töredék közül az egyik egy ifjút (?) ábrázoló szoborfej, a másik egy Minerva szobrocska feje, a harmadik pedig egy büszt volt; az utóbbi kettő később összetartozónak bizonyult. A Minerva mellszobor darabjai a XXIX. és XXVIII. házak északi lakórészéből kerültek napvilágra egy év különbséggel, pontos lelőkörülményeik azonban sajnos nem ismertek: nem egyértelmű, hogy melyik helyiségekből, illetve milyen rétegekből származnak és milyen helyzetben kerültek elő.

Bár a szobor pontos előkerülési körülményei ismeretlenek, lelőhelye talán nem véletlen: az iparosok, kereskedők, de a városok és művészetek védelmezőjeként is ismert istennő szobrocskája talán éppen az enyvfőzéssel, szarv- és bőrkikészítéssel foglalkozó XXIX. épületben élt iparos család háziszentélyében (lararium) állhatott.

Az Aquincumi Múzeum kiállításán jelenleg a szobor másolata látható, az eredeti márványbüszt holléte ismeretlen.

Láng Orsolya, 2023