Tárgytípus
Méret
magasság: 23,2 cm
Datálás
Kr. e. 5. század eleje
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
T.47
Azonosító
Hyp-3596
Állapot
Középen kettétörve, összeillesztve.

Álló ruhás nőalak chitónban és köpenyben, fején stephanéval. Arcán halvány mosoly, öltözete a későarchaikus akropolisi korék jellegzetes ruházatát idézi. Arcát egykor több sorba rendezett gömböcskés frizura keretezte, ami egy-egy tincsben folytatódott nyaka két oldalán. Jobb kezét melle elé emeli, bal lábát kissé előbbre téve, négyszögletes talapzaton áll. A szobrocska előoldala negatív formából készült. Tömör, belsejében csőszerű lyuk. A hajon, a diadémon és a ruhaszegélyen fekete, a köpenyen és a talapzaton vörös, továbbá fehér festés nyomai.
Az ülő nőalakok álló verziójaként számon tartott terrakottacsoport részét képező darab, mely legnagyobb számban az athéni Akropolis területéről került elő. Néhány példány ismert az athéni Agora és Eleusis területéről, de Attikán kívül rendkívül ritkán kerül elő. Általános jellemzőjük a merev testtartás, az enyhén előrelépő bal láb, a testen chitón és átlós himation, a fejen stephané viselete. A mell elé emelt bal kézben általában virág vagy gyümölcs. Egyes szobrocskák fején stephané helyett sisak látható, ebben az esetben Athénával azonosítják az ábrázolt alakot, ám a budapesti tárgy esetében a meghatározás kérdéses lenne: az istennő, de ugyakkor az istennőt tisztelő személy megjelenítéseként is értelmezhető.

Túrák