Tárgytípus
Kultúra
Méret
36,5 × 24,8 × 24,7 cm
Datálás
Kr. e. 1. század (?)
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
4819
Azonosító
Hyp-3683
Állapot
Lunai márvány, lásd az anyagvizsgálat eredményét. Az alsó sarkok és az élek megcsonkultak, a relief sok helyütt sérült, erősen megviselt.
Bibliográfia
Hekler 1929, 106, no. 95; Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 145; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 165

Nagyméretű kandeláber egyik eleme, amelyhez alul és fölül is további faragványok csatlakoztak. Mindhárom oldalát képmezőből és növényi ornamentikából álló dombormű díszíti. A képmezőkben egy-egy archaizáló stílusban ábrázolt nőalak áll. A virágkehelyből kinövő növénymintában elszórtan kis Erós-alakok és állatok láthatók.

A Danielle Decrouez (Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse) és Karl Ramseyer (Institut für Geologie, Universität Bern, Switzerland) által végzett anyagvizsgálatok eredménye alapján a kandeláberláb lunai (carrarai) márványból készült. Az analízis részletes eredményeit lásd itt.