Boiótiai terrakotta lovas

Tárgytípus
Méret
magasság: 16,8 cm
Datálás
Kr. e. 6. század első negyede
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
T.8
Azonosító
Hyp-3812
Bibliográfia
Szabó M. 1986, 53, fig. 52; Oroszlán 1930, 37, A.46; Szabó M. 1994, 57–58, fig. 52

A kézzel mintázott terrakotta szobrocskán a lovas a ló nyakához tapadva ül, fején a szem, orr és áll van megmintázva, karja és lábai csupán csonkok. A ló farka bal hátsó lábához tapad. Fekete és vörösbarna sávozott, a vázafestészetben is használt eljárással készült fényes bevonat, ún. firniszfestés díszíti.
A szobor a boiótiai agyagplasztikában a Kr. e. 6. század első felében kialakult, de szórványosan a század közepét is megérő, firniszcsíkos lovasok körébe tartozik (lásd a Gyűjtemény ebbe a csoportba tartozó másik darabját). A típus előzményei megtalálhatóak a boiótiai terrakottagyártásban, hiszen már korábban is megjelent az ún. firniszlovasok csoportjának egyes testrészein a csíkozás (lásd a Gyűjtemény firniszlovas darabját). A korai darabokon a feltűnően nyúlánk nyakú állaton lovagló firniszcsíkos lovasok még majomszerűek, ahogy az ezen a tárgyon is megfigyelhető. A Kr. e. 6. század közepére kialakuló firniszcsíkos lovasok már emberszerűbbek, jellegzetességük, hogy a lovas alsótestének ábrázolása elmarad, az alak pedig a ló hátából nő ki (lásd a Gyűjtemény másik darabját). A típusnak a Kr. e. 6. század második felében nincs folytatása. 

Lexikon