Méret
magasság: 46,4 cm
Datálás
Kr. e. 4. század második fele
Anyag
Leltári szám
51.34
Azonosító
Hyp-3874
Állapot
Ép.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 121; Szilágyi J. Gy., CVA Hongrie 1, pl. 24, 1–3

Az erősen nyújtott testű amphora kihajló szájperemét fekvő babérág, a nyakat kétoldalt keretvonallal határolt álló palmetta díszíti. A fülek alatt spirális palmetta-fa. A képmezőt felül fekvő babérág, alul meandersor határolja. Az elülső oldal jelenetén síremléken ülő bánatos nőalak látható. A síremléket koncentrikus körökkel díszített szögletes talapzatra helyezett nagy levél jelzi. A köpenybe burkolt, fejét a karjával támasztó gyászoló nőalak motívuma a klasszikus kori görög szobrászatból ered, ahol eredetileg Pénelopé ábrázolására szolgált. A nőalak előtt felé forduló ifjú áll, köpenye bal karjára van csavarva, jobbjában koszorút tart. Az alakok fölött a falon tükör és lefelé fordított kosár látható, hátul szalag és virág. Az amphora másik oldalán két szembeforduló ifjú jelenik meg, jobbjukkal közösen koszorút tartanak. Fönt középen virág, kétoldalt ablak. A síremlék és ablakkeretek fehér, a koszorú és ruharészletek sárga járulékos színnel készültek.
A látogatás a sírnál és a sírnál bemutatott áldozat gyakori témája a dél-itáliai vázafestészetnek (hasonló ábrázolás látható a Gyűjtemény egy campaniai és egy lucaniai amphoráján is). A sírjelenetben megjelenő ruhátlan, csupán a karjára vetett köpenyt viselő ifjú minden esetben a láthatatlan ábrázolása: a gyászoló, áldozatot bemutató hozzátartozók nem látják a halottat, csupán a váza nézője.
A váza a Kr. e. 4. század második felében Capuában működő Fehér arc-festő műve. (A festő egy másik darabja is megtalálható a Gyűjteményben.)
A tárgy adatlapját lásd a Beazley Archive oldalán.