Kultúra
Méret
48,3 × 52 × 8,5 cm
Datálás
Kr. u. 2. század (?)
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
4828
Azonosító
Hyp-3889
Állapot
Prokonnésosi márvány, lásd az anyagvizsgálat eredményét. A domborműnek csak a bal oldali része maradt meg: Hiányok: az álló isten mindkét karja, a kutya középső feje. Kisebb sérülések a faragott részeken. A jobb oldali töredéket a vatikáni múzeum őrzi, de gipsz másolata megtalálható az Antik Gyűjteményben. A többi része elpusztult.
Bibliográfia
Hekler 1929, 142–144, no. 136

A relief bal szélén hosszú ruhába és a bal karján átvetett köpenybe öltözött isten áll. Jobb kezét kinyújtva tartotta, alatta háromfejű kutya (Kerberos). A férfi bal vállának hosszú sképtron van támasztva (csak a felső részét faragták ki). Előtte ívelt támlájú kerevet (kliné) töredéke, rajta heverő férfialak lábszárának töredékei. 

Az alak zömét a vatikáni töredék őrizte meg. Párnás kereveten fekszik a bal könyökére támaszkodva. Bal vállán átvetett köpenye elöl lelóg, és csak az ágyékát takarja. Jobb karját a fölemelt jobb térdén nyugtatja. Teste összeaszott. A kerevet alatt vizeskancsó, talpas tál és egy pár papucs.

Az alakok értelmezése és a jelenet azonosítása még hátra van. 

A Danielle Decrouez (Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse) és Karl Ramseyer (Institut für Geologie, Universität Bern, Switzerland) által végzett anyagvizsgálatok eredménye alapján a dombormű prokonnésosi (marmarai) márványból készült. Az analízis részletes eredményeit lásd itt.