Tárgytípus
Méret
magasság: 13,5 cm
Datálás
Kr. e. 4. század vége
Ábrázolás
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
4740
Azonosító
Hyp-413
Állapot
Pentélikoni márvány, lásd az anyagvizsgálat eredményét. Megcsonkult: az orr, az ajkak, az alsó áll és a bal arcfél, továbbá a nyak pereme a törési felület mentén. Apróbb sérülések a szemöldökön, a halántékon és a hajban.
Bibliográfia
Hekler 1929, 68, no. 55; Richter 1965, III, 255, no. 5g, fig. 1736; Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 68–69; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 77

III. Alexandros (Nagy Sándor) portréja. Fejét szenvedélyes mozdulattal balra veti; írott források is tanúsítják, hogy ez a fejtartás jellemző volt az uralkodóra. A kidudorodó szemöldök és homlokcsont a kor ikonográfiai nyelvén a szellemi erőfeszítés képi jele. Az arcot elnagyoltan megmintázott hajfürtök övezik, középen a III. Alexandrosra annyira jellemző, oroszlánsörényt idéző, felfelé fésült tincsekkel. Álla sima, szemben az addig általános görög ábrázolási típussal, ami mindig szakállal jelenítette meg a férfiakat. A fejtetőt szalag fonja körbe, ez uralkodók, hérósok gyakori képi jele.
A portré típusa Lysipposnak, III. Alexandros udvari szobrászának egyik alkotását követi, és évszázadokon át használták. A darab egyelőre csupán általánosan keltezhető a hellénisztikus korra. A makedón uralkodót az Antik Gyűjteményben további művek is ábrázolják (vö. a másik portrét ).

A Danielle Decrouez (Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse) és Karl Ramseyer (Institut für Geologie, Universität Bern, Switzerland) által végzett anyagvizsgálatok eredménye alapján a portré pentélikoni márványból készült. Az analízis részletes eredményeit lásd itt.