Tárgytípus
Méret
13,5 x 9,5 x 10 cm
Datálás
Kr. e. 3–1. század
Ábrázolás
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
4741
Azonosító
Hyp-414
Állapot
Parosi márvány, lásd az anyagvizsgálat eredményét. Letörött és hiányzik: az orr, a bal arcfél és a koponya hátsó része. Az áll jobboldali része és a jobb szemöldök megsérült. További kisebb sérülések a hajban és a nyak peremén.
Bibliográfia
Hekler 1929, 68, no. 56; Hermary, in LIMC III (1986), 592

III. Alexandros (Nagy Sándor)] portréja. Fejét szenvedélyes mozdulattal balra veti; írott források is tanúsítják, hogy ez a fejtartás jellemző volt az uralkodóra. A kidudorodó szemöldök és homlokcsont a kor ikonográfiai nyelvén a szellemi erőfeszítés képi jele. Az arcot elnagyoltan megmintázott hajfürtök övezik, középen a III. Alexandrosra annyira jellemző, oroszlánsörényt idéző, felfelé fésült tincsekkel. Álla sima, szemben az addig általános görög ábrázolási típussal, ami mindig szakállal jelenítette meg a férfiakat. A fejtetőt szalag fonja körbe, ez uralkodók, hérósok gyakori képi jele. A homlok közepe fölött a hajban lyuk attributum befogadására – egy feltevés szerint bronz csillagra lehet gondolni, amelynek révén a makedón uralkodót a Dioskurosokkal való rokonságát fejezték volna ki.
A portré típusa Lysipposnak, III. Alexandros udvari szobrászának egyik alkotását követi, és évszázadokon át használták. A darab egyelőre csupán általánosan keltezhető a hellénisztikus korra. A makedón uralkodót az Antik Gyűjteményben további művek is ábrázolják (vö. a másik portrét).

A Danielle Decrouez (Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse) és Karl Ramseyer (Institut für Geologie, Universität Bern, Switzerland) által végzett anyagvizsgálatok eredménye alapján a portré parosi (Paros-Marathi) márványból készült. Az analízis részletes eredményeit lásd itt.