Leontion, Aischylos és Damoxena sírsztéléje

Méret
53 × 41 cm
Datálás
Kr. e. 3–2. század
Lelőhely
Leltári szám
4747
Azonosító
Hyp-3963
Állapot
Kerkyrai mészkő, lásd az anyagvizsgálat eredményét. Alsó része letörött. A két pilaszter és sarokakrotérion nagy része hiányzik. A középső akrotérion és a tympanon profilált pereme több helyen sérült. Az architráv bal felső sarka lepattogzott, a felirat lényegében ép. A tympanonban vörös festékkel korábbi leltári szám nyomai (CIX 63?).
Bibliográfia
Hekler 1929, 40, no. 28; Calvelli–Crema–Luciani 2017, 267, no. 7

A sírsztélét naiskost mintázó építészeti keret veszi körül. Az akrotérionok palmettát mintáznak. A görög nyelvű felirat két sorban helyezkedik el az architrávba vésve. A sztélé két oldalát ión fejezetű pilaszterek díszítik. Közötte a képmező ábrázolása festve lehetett. 

Az architrávon görög felirat: Λεόντιον Αἰσχύλε Δαμοξένα | χαίρετε.

A sírkövet tehát két nő (Leontion , Damoxena) és egy férfi (Aischylos) emlékére állították.

Az első, 18. századi publikációkban az áll, hogy Leukas szigetén találták, ez a sírkőtípus viszont sokkal inkább Kerkyrára jellemző. 

A Danielle Decrouez (Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse) és Karl Ramseyer (Institut für Geologie, Universität Bern, Switzerland) által végzett anyagvizsgálatok eredménye alapján a sírsztélé kerkyrai mészkőből készült. Az analízis részletes eredményeit lásd itt.