Sírváza (lékythos) alakú athéni síremlék

Méret
magasság: 51 cm, szélesség: 29,8 cm, mélység: 31,5 cm
Datálás
Kr. e. 370 körül
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
4745
Azonosító
Hyp-3964
Állapot
Pentélikoni márvány, lásd az anyagvizsgálat eredményét. A nyak a fül nagy részével együtt, valamint a talp kiegészítés.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 62; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 70; Hekler 1929, 32, no. 21; Wollanka 1912, 72, no. 59

A márvány lékythos hasán kifaragott, rendkívül lapos domborművön egy ülő férfi és az előtte álló nő egymás kezét fogja (dexiósis), ez jelzi a halálon túli összetartozásukat. A széken ülő férfi hosszú chitónt visel, amely csak bal vállát és lábait takarja, felsőtestét szabadon hagyja és láttatni engedi, hogy a férfi idős. Lábai lábtartón, bal keze az ölében. Jobbját a vele szembenálló nő felé nyújtja, aki hosszú chitónt és köpenyt visel, utóbbit mellkasa előtt bal kezével összefogja. Frizurájának hátsó részét kendő takarja.
Az alakok kifaragásának részletei – a férfi túl hosszú chitónja, a szék, a mellkas formája és a szakáll, valamint a nőalak ruhájának ráncai – arról tanúskodnak, hogy a domborművet még az ókorban átfaragták és eredetileg egy ülő nőalakot és egy előtte álló szolgálólányt ábrázolt. A szolgálólány egy ékszeres dobozkát nyújtott át az ülő nőalaknak, ennek nyomai még megfigyelhetők.
Az álló alak feje fölött a halott nevének néhány betűje olvasható, azonban nem tudjuk, eredetileg melyik alakhoz tartozhatott a név.

A Danielle Decrouez (Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse) és Karl Ramseyer (Institut für Geologie, Universität Bern, Switzerland) által végzett anyagvizsgálatok eredménye alapján a sírváza pentélikoni márványból készült. Az analízis részletes eredményeit lásd itt.