Római történeti dombormű töredéke: ünnepi menet

Tárgytípus
Kultúra
Méret
55 cm x 72 x 12 cm
Datálás
Kr. u. 1. század második negyede
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
4817.2
Azonosító
Hyp-418
Állapot
Lunai márvány, lásd az anyagvizsgálat eredményét. Töredék; a dombormű bal széle eredeti.
Bibliográfia
Hekler 1929, 116, no. 107; Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 137–138, fig. 100; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 156–157, fig. 101

Jobbra haladó, három férfiből álló ünnepi menet töredéke. Mindhármukon római viselet. Az elülső, akinek vonásaiban korábban Augustus császár vonásait vélték felismerni, előrenyújtott bal kezében azonosítatlan tárgyat tartott. A mögötte lépdelő kísérő emelt fejjel trombitát (lat. tuba) fúj. A harmadik, visszaforduló alaknak csak a feje maradt meg.
Az Antik Gyűjteményt létrehozó 1908-as vásárlás során Magyarországra került 135 antik márványemlék közül kezdettől fogva kiemelkedő jelentőségűnek tartották azt a két töredékes történeti domborművet, amelyhez 2000-ben újabb darab járult. Ez a három relief nagyobb ciklusba tartozik, az ún. Medinaceli-reliefek közé. A sorozat további nyolc darabja ugyanis 1570 körül a spanyol Alcalà-Medinaceli hercegi családhoz került, ma is sevillai, illetve córdobai magángyűjteményekben látható. A lapok zömét már 1717-ben publikálták az első ókortudományi enciklopédiában, Bernard de Montfaucon Antiquité expliquée című művében.
A reliefciklus négy témát mutat be, amelyek bizonyára egy négyszögletes építmény egy-egy oldalát díszítették. Az első az actiumi ütközetet ábrázolja, ennek része az Apollo-dombormű, a második pedig a rá következő diadalmenetet. A harmadik áldozati felvonulást örökít meg (talán ezekhez tartozik ez a töredék), végül a negyedik egy további ünnepi menetet ábrázol, ennek az oldalnak az egyik lapja a tensa-relief
Bár a dombormű nagyon töredékes, tudományos értéke mégis kiemelkedő: az egész Medinaceli-ciklusból csupán ez a három portré maradt meg épségben. Főleg ezek alapján sikerült a reliefciklust Claudius császár korára (Kr. u. 41–54) keltezni.

A Danielle Decrouez (Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse) és Karl Ramseyer (Institut für Geologie, Universität Bern, Switzerland) által végzett anyagvizsgálatok eredménye alapján a dombormű lunai (carrarai) márványból készült. Az analízis részletes eredményeit lásd itt.