Milétosi talpas tál

Méret
magasság: 11,9 cm, átmérő: 28,9 cm
Datálás
Kr. e. 6. század első negyede
Anyag
Készítési hely
Lelőhely
Leltári szám
87.11.A
Azonosító
Hyp-4177
Állapot
Ép.

Magas, tölcsér alakú talpon álló tál. Belsejében középen nagy rozetta, körülötte sugárnyalábok váltakoznak két rozettával és két, pontsorral határolt koncentrikus kör-mintával. A szájperemen lévő két lyuk talán ókori restaurálás nyoma lehet.
A keleti görög archaikus művészetre jellemző ún. vadkecske-stílusban készült, a gazdag geometrikus ornamentika mellett gyakran állatalakokkal is díszített tányérok nagy mennyiségben kerültek elő Rhodoson, de etruriai importjuk is jelentős. A budapesti példány is állítólag Etruriában került elő.