Athéni feketealakos skyphos

Méret
magasság: 16 cm, átmérő: 21,8 cm
Datálás
Kr. e. 490 körül
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
54.230
Azonosító
Hyp-4222
Állapot
Több darabból ragasztott, nagyrészt kiegészített edény. Az A oldalon egy nagyobb, míg a B oldalon két kisebb részletet sikerült összerakni. Ezen kívül megmaradt egy kisebb, a figurális díszítéstől független peremtöredék, és a két fül. Kiegészítés a teljes talprész és a test nagy része. A felület enyhén kopott, égetési hibák láthatók rajta.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., in ActaAntHung 25 (1977), 359-370; Szilágyi J. Gy. 2005a, 65-71; Kárpáti, in ÉM 2009 nyár, 106-108

A forma alapján a Théseus-festőnek attribuált skyphos sok töredékéből végül 3 különálló részt sikerült összerakni, amelyek közül kettőnek a vázán elfoglalt helye világos, míg a harmadik esetében nem megállapítható. A legnagyobb, 9 darabból álló töredék alapján ki lehetett számolni a skyphos szájátmérőjét, ami 22 cm. Ez az összeragasztott rész szerencsés módon tartalmaz egy teljesen megmaradt fület és peremet is. A második, 6 darabból álló töredék a csaknem ép másik fülből, és a váza B oldalának egyes részleteiből áll. A harmadik töredék a B oldal peremének részlete.
A vázán érdekes felvonulás látható. Az A oldalon egy oltár mellett öt bölcsőkitharás satyros halad egy irányba, kezükben pléktronnal, míg a B oldalon megmaradt töredékeken egy oltár látható satyrosszal, illetve egy, az előző oldalhoz hasonló kithara részlete. A párhuzamos ábrázolások alapján valószínűsíthető, hogy ezek a satyrosok is énekelnek.
Húros hangszeres satyroskórusra összesen hat párhuzam ismert, ebből egy vörösalakos, és öt feketealakos attikai váza, amelyek közül a vörösalakos váza kivételével mindegyik 500 körül készült. Szilágyi János György megállapította, hogy ezek mindegyike egy praedramatikus előadásforma lenyomata. Ez alighanem összefügg azzal, hogy Kr. e. 509‒508 körül szervezik újjá az athéni dithyrambos-kórusok versenyét. Mivel a váza B oldala igen töredékes, nem állapítható meg, mit ábrázolhatott pontosan; két lehetőség mégis valószínű. Az egyik szerint a B oldal az A oldal megismétlése, ebben az esetben 5-5 kitharás satyros vonul fel egy-egy oltár mellett. Ekkor logikus lenne dithyrambos előadásra gondolnunk, ugyanis a dithyrambos-kórus résztvevőit a 10 kleisthenési phyléből válogatták össze, így a tíz satyros utalhatna ezekre a phylékre. Bár nincs írásos bizonyíték, hogy ezeket az előadásokat satyrosnak öltözve adták volna elő, az ötletet, érdemes számon tartani főleg egy olyan műfaj esetében, ami eredetileg a Dionysos-vallással állt kapcsolatban. A másik lehetőség szerint a satyrosok előtt egy karvezető vagy fuvolás volt ábrázolva a B oldalon; ebben az esetben nem bizonyítható a dithyrambos-jelenet. Egyelőre tehát annyi mondható biztosan, hogy a vázaképen satyrosok, vagy satyrosruhába öltözött énekesek láthatók, akik egy eddig meghatározatlan ünnep kórusának tagjai. 
Ornamentális díszítésként a perem alatt két sáv közt két pontsorrá egyszerűsödött fekvő borostyánág látható.
A tárgy adatlapját lásd a Beazley Archive oldalán.