Méret
magasság: 41,9 cm
Datálás
Kr. e. 4. század második fele
Anyag
Alkotó
Leltári szám
51.37
Azonosító
Hyp-447
Állapot
Ép.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 107; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 121; Szilágyi J. Gy., CVA Hongrie 1, pl. 24, 4–6

Az erősen nyújtott testű amphora  nyakát mindkét oldalon álló, kétoldalt indával határolt palmetta díszíti. A fülek alatt spirális palmetta-fa. A képmezőt felül fekvő babérág, alul meandersor határolja. Az elülső oldal jelenetén középen síroszlop látható, rajta ráakasztott ajándékokkal. Balra ruhás, köpenyes nőalak bal kezében tállal, jobbjával áldozatot tesz a sírsztélé tetejére. Jobbra ruhátlan ifjú felemelt jobb kézzel. Az amphora másik oldalán két szembenéző, köpenyes ifjú jelenik meg. Fölöttük ablak, kétoldalt egy-egy virág. A ruharészletek, a sírra helyezett ajándékok fehér és sárga járulékos színnel készültek.
A látogatás a sírnál és a sírnál bemutatott áldozat gyakori témája a  dél-itáliai vázafestészetnek (hasonló ábrázolás látható a Gyűjtemény egy campaniai és egy lucaniai amphoráján is). A sírjelenetben megjelenő ruhátlan, csupán a karjára vetett köpenyt viselő ifjú minden esetben a láthatatlan ábrázolása: a gyászoló, áldozatot bemutató hozzátartozók nem látják a halottat, csupán a váza nézője.
A váza a Kr. e. 4. század második felében Capuában működő AV-csoport alkotása.
A tárgy adatlapját lásd a Beazley Archive oldalán.