Lucaniai vörösalakos amphora

Kultúra
Méret
magasság: 43,7 cm
Datálás
Kr. e. 340–330 körül
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
T.775
Azonosító
Hyp-457
Állapot
A nyak felső része és a száj modern kiegészítés.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 102–103; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 117; Szilágyi J. Gy., CVA Hongrie 2, pl. 23, 1–10

Panathénaia típusú amphora: magas talpkorongon csőszerű láb, tojásdad test, reliefgyűrűvel tagolt nyak. A nyakon hullámminta, alatta hosszú nyelvminta. A fülek alatt kettős palmetta-kompozíció, körülötte inda. A két palmetta között kúp alakú virág. A vörösalakos képmezőt alul fekete hullámvonal határolja.
A váza főoldalán egy síroszlop két oldalán ruhátlan ifjú és egy hosszúruhás, felékszerezett nőalak, bal kezében dobozzal, amit az oszlop fölé tart. Az alakok között fönt virág, kétoldalt ablak. Az amphora hátsó oldalán hasonló oszlop két oldalán két köpenyes ifjú áll; a jobb oldali jobb kezében olajkaparó kanál (strigilis), a másik ifjú jobbjában virág. Fölöttük kétoldalt ablak.
A látogatás a sírnál és a sírnál bemutatott áldozat gyakori témája a dél-itáliai vázafestészetnek (hasonló ábrázolás látható a Gyűjtemény két campaniai amphoráján is: Hu-SzM-Ant_51.34; Hu-SzM-Ant_51.37). A sírjelenetben megjelenő ruhátlan, csupán a karjára vetett köpenyt viselő ifjú minden esetben a láthatatlan ábrázolása: a gyászoló, áldozatot bemutató hozzátartozók nem látják a halottat, csupán a váza nézője.
A váza mestere a Kr. e. 4. század harmadik negyedében dolgozó Roccanova-festő.
A tárgy adatlapját lásd a Beazley Archive oldalán.