Trebonianus Gallus mellszobra

Tárgytípus
Kultúra
Méret
magasság: 26 cm
Datálás
Kr. u. 3. század közepe
Anyag
Leltári szám
26.1942.1
Azonosító
Hyp-4358
Állapot
Restaurált. Eredeti állapotában erősen összegyűrt, hajtogatott, töredékes volt.

A brigetiói legiós tábor mellett talált kincslelet egyik darabja az ezüstlemezből, trébeléssel készült, Trebonianus Gallus császárt ábrázoló mellkép. Pikkelypáncélt visel, amelyen a pikkelyeket tollak díszítik (lorica plumata), azaz a fémpikkelyeket tollak mintájára bevésett vonalakkal ábrázolták. A páncél mell- és hátrészét a vállakon két sín fogja össze, amelyek simák, szegett szélük a mellső oldalon lépcsősen elkeskenyedik, a háton kiszélesedik. A nyakkivágás elöl valószínűleg egyenes volt. A mellvért közepén lévő Medusa-fej csak körvonalaiban ismerhető fel, az arc részleteit pontok és vonalak jelzik: haját cikkelyes rovátkolásokkal ábrázolták, szája nyitott, nyelve nem látszik. A kerek arc felett vékonyan rovátkolt szárnyak foglalnak helyet. A széles vállak között vastag nyakon ül a fej, amely homloknézetben kerek, oldalnézetben szögletes. A homlok széles és alacsony, két vízszintes redővel barázdált. A homlokcsont a mélyenülő szem fölé borul. A szem tágra nyílt, a felső szemhéj vastag. A szemgolyó határát mélyített vonalak jelzik, a könnycsatorna erősen homorú, a pupillát patkóalakú mélyedés érzékelteti. Az orr aránytalanul kicsi és húsos. A felső ajkat gyér, rövidre nyírt bajusz borítja és a száj két szöglete mellett csatlakozik a szakállhoz. A 3. század közepén uralkodó realista portréművészet sajátsága, hogy a készítő a hajat tömegében ábrázolja, részleteit – a hajnövésnek megfelelően – pedig csak rövidebb-hosszabb mélyített egyenes és íves vonalkázással érzékelteti. Művészeti felfogása és technikája alapján a darab provinciális, Duna-vidéki műhely terméke lehet.