1 / 1

Épület része Achilleus és Hektór ábrázolásával

Kultúra
Méret
86 x 151,5 x 30 cm
Datálás
Kr. u. 2. század második fele
Anyag
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
33.1903.3
Azonosító
Hyp-4361
Állapot
Töredékes.

Több alkatrészből összeállított, nagyobb sírépítmény lábazati eleme. A képmezőt sima keretelés fogja körbe. Mélyített mezőben a teljes fegyverzetbe öltözött Achilleus vágtat kétfogatú, kétkerekű harci kocsiján, amely mögé, bokáinál fogva, odakötötte Hektór holttestét. Hektór összekötött karjai feje mögött a földön csúsznak. Achilleus taréjos sisakot, inge felett mellpáncélt és a háta mögött lebegő köpenyt visel, bal oldalán kard, bal kezében ovális pajzsot tart. A gyeplőt a kocsi peremére akasztotta. Felemelt jobbjában kődarab, amellyel a meghurcolt testet készül megdobni. A lendületes mozgású lovak szerszámzata és a kocsi kereke részletesen kidolgozott. Bár a jelenet görög mítoszt ábrázol, Achilleus fegyverzete, és a lovak szerszámzata római.
A dombormű az Ilias azon jelenetét ábrázolja, amikor Achilleus Trója falai alatt körbe hurcolja Priamos trójai király fiának, Hektórnak harci kocsijához kötött holttestét korábban elesett atyai barátja, Patroklos sírja körül.