Etruszk hamvurna fedéllel és párviadal ábrázolásával

Tárgytípus
Kultúra
Méret
26,5 × 43,7 cm; fedél: 12,7 × 46,8 cm
Datálás
Kr. e. 175–75
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
53.218
Azonosító
Hyp-4523
Állapot
Ép, kopott.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 133; Szilágyi J. Gy., Ancient Art, 151

Sárgásvörös agyagból készült, téglalap alakú urna, felül ellipszis alakú nyílással. Tetején külön készült fedél párnákon fekvő köpenyes ifjú plasztikus alakjával.

Az urna elülső oldalán negatív formából sokszorosított domborműves ábrázolás látható. A reliefet felül astragalos-sor, kétoldalt pedig egy-egy rovátkolt oszlop foglalja keretbe. A figurális jelenet két harcos párviadalát ábrázolja, amely mindkettejük halálával végződik. A jobb oldali alak térdre roskad, baljában pajzsát tartja, jobbjával alulról adja a halálos szúrást ellenfelének, aki közben felülről szúr annak nyakába. A térdre eső harcos sisakja a másik lábai közt hever, az álló alak pajzsa kettejük között, a földön fekszik. A jelenet témáját a görög mitológiából kölcsönözték: feltehetően Eteoklésnek és Polyneikésnek, Oidipus fiainak halálos párviadalát ábrázolja Théba ostrománál. A két harcoló testvér mögött az urna két szélén egy-egy fáklyát tartó, szárnyas etruszk haláldémon áll és a neki szánt ifjúért nyújtja a karját.

Az urna chiusi (clusiumi) műhelyben készült a Kr. e. 2–1. században. Chiusi környéki sírokban gyakran kerültek elő agyagból vagy alabástromból készített, hasonlóan díszített sírládák.