1 / 1

Athéni, ún. nolai típusú vörösalakos amphora

Méret
magasság: 34,7 cm
Datálás
Kr. e. 470–460 körül
Anyag
Alkotó
Felirat
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
51.226
Azonosító
Hyp-4549
Állapot
Ragasztva; a törésfelületek kiegészítve és átfestve.
Bibliográfia
Szilágyi J. Gy., Antik Gyűjtemény, 39

Vastag talpon álló, lefelé csúcsosodó karcsú testű amphora reliefgyűrűvel elváló nyakkal, barázdával elváló, behajló peremű szájjal és hármas osztatú fülekkel. Meander-sáv fölött a váza egyik oldalát égő tüzű oltárra phialéből italáldozatot öntő nőalak díszíti. Chitónt és köpenyt visel, karján karperecek. Baljában sképtront tart; a kezénél vörössel festett vonalak lehetnek a sképtron szalagjai, illetve értelmezhetők búzakalász ábrázolásaként. A nőalak talán Démétér istennőként azonosítható: az egykorú görög vázafestészetben gyakran ábrázolt téma az oltárnál áldozatot bemutató istenség (a Gyűjteményben őrzött hasonló darab). A jelenet értelmezésére többféle kísérlet történt. A leginkább meggyőző javaslat szerint az istenek megmutatják, illetve részt vesznek abban az áldozatban, amelyet az ő számukra szükséges bemutatni.
A váza másik oldalán baloldalt álló talapzatos céloszlop felé forduló szakállas, köpenyes férfi látható. A férfialak előtt a fekete háttéren a kalos felirat olvasható, az előtte lévő céloszlopon pedig a SPADI O (stadionban) felirat. Mindkét oldal alakjánál megfigyelhető a térbeliség érzékeltetésének a késő-archaikus vázafestészetben kidolgozott ábrázolásmódja: a nőalak jobb lába, valamint a férfi mindkét lába elölnézetben jelenik meg.
A váza a formája alapján a nolai amphorák csoportjába sorolható. A csoport elnevezését egy campaniai lelőhely adja, ahol nagy számban kerültek elő hasonló darabok (a Gyűjteményben található további példák:  Hu-SzM-Ant_50.940; Hu-SzM-Ant_T.684). A váza díszítése a Nikón-festőnek attribuálható.