Koporsótöredék Ozirisz ábrázolásával

Méret
28 x 46 cm
Készítési hely
Lelőhely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
51.2085
Azonosító
Hyp-4788
Állapot
A tárgy felülete több helyen sérült, festése erősen kopott.

A töredék egy múmiaformájú belső koporsóalj jobb oldalának külső dekorációjáról származik. Az ábrázolt jelenetet felülről négy díszített sáv határolja. Legfelül napkorongos ureuszokból álló fríz helyezkedik el, amely alatt egy színes sávokból álló geometriai motívum, majd egy áldozati formulát tartalmazó hieroglif szövegsáv, végül pedig egy zöld sáv következik. A jelenet helyszíne egy kápolna, amelynek mennyezetét szőlő-motívumos fríz alkotja. Alatta az elhunyt áldozatot mutat be a trónján ülő, fején napkorongot viselő Ozirisz előtt. Kettejük között dúsan megrakott áldozati asztal és egy papiruszszáron lévő heb-kosár, felette egy gyékénytalapzaton álló keselyű alakú védőistennő helyzkedik el maat-tollal. A jelenetet jobbról hat, balról pedig öt hieroglif szövegoszlop keretezi. Jobb oldalra az abüdoszi formula egy változata került, amely az elhunyt lelkének biztosította a részvételt az egyik fontos ünnepen. A szövegből kiderül, hogy a koporsó tulajdonosa egy Amon-pap, Padihonszu volt. A bal oldali felirat egy Ré-Harakhti-Atumhoz és Ptah-Szokar-Oziriszhez szóló áldozati szöveget tartalmaz. A töredéket hosszában kettéfűrészelték, így a koporsóalj belső dekorációjából különálló darab lett (ltsz. 51.2084).

A két töredék bemutatását a SZÉP.MŰ.TÁRGY sorozatban, lásd ITT.