Méret
57 x 27 x 5 cm
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
78.3-E
Azonosító
Hyp-4815
Állapot
A tárgy felülete kopott, több helyen sérült. Festék nyomokat tartalmaz.
Bibliográfia
Nagy I., in BullMusHong 95 (2001)

Téglalap alakú domborműtöredék. A sztélé dekorációja két részre tagolódik. A felső mezőben vízszintes sávokba rendezett, Oziriszhez és Anubiszhoz szóló, kettős áldozati formula olvasható, amely bőséges áldozatot kér az elhunyt számára. A sztélé alsó részén elhelyezkedő jelenet három személyt ábrázol. Középen az elhunyt alakja áll, aki vállig érő parókát, uszekh-gallért és rövid pliszírozott kötényt visel. Bal kezében hosszú botot tart, jobbjában pedig aba-jelvényt. Az elhuny mögött felesége áll, aki bal karját gyengéden férje vállára helyezi, jobb karját test mellett kinyújtva, kifordított tenyérrel tartja. Vállig érő parókát, hosszú testhez simuló ruhát és nyakéket visel. Az elhunyt előtt a fiukat ábrázolták, aki apjával azonos öltözéket visel, kezében ökörcombot tart. A jelenetet kísérő feliratból ismerjük az ábrázolt személyek nevét és titulusait. A halotti sztélé Hemib, a király nemese számára készült. Felesége Repi, Hathor papnője volt, fiuk, Kai pedig papi címet viselt.