Athéni vörösalakos kylix töredékei symposion ábrázolásával

Datálás
Kr. e. 490–480 körül
Anyag
Alkotó
Készítési hely
Leltári szám
51.30.1-7
Azonosító
Hyp-4834
Állapot
Töredékek.
Bibliográfia
Williams, in BullMusHong 114–115 (2011), 23–43

A vörösalakos kylix oldalának megmaradt töredékeiből négy összefüggő darab állítható össze. Összesen hat lakomázó ifjú részletei fedezhetők fel: eredetileg mindkét oldalon hárman-hárman voltak.
A csésze egyik oldalának a közepét megörző töredéken egy kettős sípon (diaulos) játszó alak látható. Tőle jobbra egy másik férfi kitárt karral ütőhangszert (krotalon) tart. Párna helyett borostömlőnek támaszkodnak, közöttük kosár lóg. Az oldalhoz tartozó másik töredéken heverő alak látható, aki fölemeli a jobb térdét, mintha a zene ütemére dobbantana. Az ifjú lába fölött aulos tokja (sybéné) függ.
A csésze másik oldala még kevésbé maradt épen. Az egyik töredéken karjával széles mozdulatot tevő ifjú jelenik meg, mögötte egy másik fuvolatok lóg. Az ifjú és a középső symposiastés között T alakú bot látható. A vázakép középső alakjából csak a jobb váll részlete és felemelt karja maradt meg. Az utolsó töredék pedig egy borostömlőnek támaszkodó ifjú mellkasát és arcának alsó részét ábrázolja. Kinyújtott jobb karjával talán csészét tarthatott.
A lakomázók alatt sáv húzódik, amelyet fekete sziluettben megfestett edények és más tárgyak díszítenek: egy csésze, egy nagyobb edény, egy pár cipő. A csésze belső oldalának díszítéséből alig őrződött meg több, mint a jelenetet körülvevő kettős vonalkeret. A csésze feltehetően az Öntöde-festőnek attribuálható.
A tárgy adatlapját lásd a Beazley Archive oldalán.