Az edfui Hórusz és Hededet istennő sztéléje

Tárgytípus
Méret
27,5 x 23,5 cm
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
59.2-E
Azonosító
Hyp-4846
Állapot
A tárgy teljes felülete erősen sérült.
Bibliográfia
Wessetzky, in BullMusHong 79 (1993)

A sztélének a teljes felületét érintő nagymérvű rongálódás és az ábrázolás hiányossága ellenére mind a gyűjtemény szempontjából, mind vallástörténeti szempontból nagy a jelentősége. Egykori díszítését egy hasonló sztélé és egy korábbi tárgyleírás alapján lehet rekonstruálni, mivel a tárgy fényképe a háború során megsemmisült.
A felső részt egykor szárnyas napkorong és udzsat-szem díszítette. A felületi dekorációból ma csak Hórusz sólyomfeje és alakja, valamint kettős koronájának alsó része látszik. A mögötte álló Hededet istennő ábrázolásából csupán néhány részlet maradt meg: a váll, az uasz-jogart tartó alkar, és bokáig érő ruhájának néhány apró töredéke. A leírás alapján tudjuk, hogy korábban kivehető volt az istennő fejét díszítő skorpió is. A sztélé felirata és díszítése azt bizonyítja, hogy Hededet istennőt már a 18. dinasztia időszakában az edfui Hórusz társaként tisztelték.