Nebetudzsat halotti sztéléje

Tárgytípus
Méret
38,2 x 31 cm
Datálás
Kr. e. 1. század vége – Kr. u. 1. század
Anyag
Készítési hely
Lelőhely
Leltári szám
51.2152
Azonosító
Hyp-4847
Állapot
A tárgy több helyen erősen sérült, kopott. A lunetta bal íve, és a szöveg első három sora hiányos. A sztélé felületén vöröses festéknyomok figyelhetők meg.
Bibliográfia
Takács G., in BullMusHong 80–81 (1994)

A sztélé ábrázolása nagyobb gondossággal és valószínűleg előbb készült, mint az alatta olvasható négy vízszintes sávba rendezett felirat. A felső ívet a szárnyas napkorong ábrázolása tölti ki. A félkörív és az áldozati jelenet között az ég hieroglif jele látható. Alatta a képmező jobb oldalán az elhunyt alakja áll, aki imára emelt kézzel hódol a gazdagon megrakott áldozati asztal túloldalán helyet foglaló Ré-Harakhti, Ozirisz-Szokarisz, Ízisz és Anubisz előtt. Nebetudzsat hosszú, bokáig érő, bő köpenyt visel. A felirat a Halottak Könyve 191. fejezetének egyik szövegvariánsa. A halotti kultusztárgy az ábrázolás stílusa és felirata alapján a római kor elejére keltezhető, és Dendarához, illetve az ottani Ozirisz-kultuszhoz köthető.