Halotti sztélé töredékei

Méret
felső töredék: 21,5 x 10 2,3 cm; alsó töredék: 15 x 8 x 2,3 cm
Datálás
Kr. e. 10–8. század
Anyag
Készítési hely
Leltári szám
51.2136
Azonosító
Hyp-4873
Állapot
Erősen töredékes.
Bibliográfia
Varga E., in BullMusHong 12 (1958); Gaboda, in BullMusHong 77 (1992), 3 (FR), 69 (HU)

A sztélé két különálló darabja a bal felső és a jobb alsó rész ábrázolását tartalmazza. A tárgy felületét fehér stukkóréteggel vonták be, erre került a három vízszintes sávba rendezett színes dekoráció. A felül félköríves sztélé felső mezőjét az ég jele zárja le. Alatta egy pávián felemelt mellső lábával a napbárkát köszönti. A középső mezőben egy áldozati jelenet részletei ismerhetők fel, amelyet a legalsó sávban egy két soros hieroglif felirat kísér. A nehezen olvasható szöveg hieroglif jelei hiányosak és erősen sérültek. Az áldozati jelenet bal oldalán a Nyugat-szimbólum és egy atef-koronával díszített dzsed-oszlop részlete látható. Jobb oldalon kapott helyett a feltehetően trónján ülő istenség alakja, amelyből csak a fejét koronázó ureuszos napkorong és parókájának részlete maradt fenn. A második töredéken az isten előtt elhelyezkedő áldozati asztal jobb széle látható. Előtte az elhunyt imádkozó alakja áll. A férfi hosszú, bokáig érő köpenyt, rövid kötényt és párducbőrt visel. Öltözéke alapján a papság előkelő rétegéhez tartozó szem-pap volt. A sztélé ikonográfiája alapján az ábrázolt isten Ré-Harakhtival azonosítható. Az áldozatot bemutató halotti pap mögött a keleti horizont szimbólumát ábrázolták.