Bész isten edénnyel

Tárgytípus
Méret
magasság: 5,3 cm; talapzat: 2 x 1,8 cm
Datálás
Kr. e. I. évezred első fele (25–26. dinasztia)
Anyag
Készítési hely
Lelőhely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
52.696
Azonosító
Hyp-4876
Állapot
A tárgy felülete erősen kopott.

Bész istent ábrázoló amulett. A szögletes talapzaton álló Bész egy magas edényt tart maga előtt. Az edényt jobbról Szakhmet vagy Básztet, balról pedig Nofertum szitulát tartó alakja keretezi. Bész nagyméretű, laposan öntött feje közvetlenül a vállán nyugszik. Egykori tollkoronájára a fejtetőn látható törésvonal utal. Az arc kidolgozása plasztikus, a mélyen ülő szemgödörben domborúan kialakított ovális szem helyezkedik el. A széles orr egyenes és rövid, az orrnyereg felett ránc fut végig. Az egyenesen kinyújtott nyelvet szögletesen megformált ajak és vékony bajusz foglalja keretbe. A fül elálló és hegyes kialakítású. A domborulatok segítségével megformált sörény hegyesszögben fut össze a szobor hátoldalán. Bész alakja elnagyolt, felkarja elválik a törzstől, az enyhén behajlított lábak között egyenes farok lóg. Mivel az istenség által tartott edény bemélyedése sekély, nem használhatták pipereedényként. Az amulett a kenőcsös edényt tartó Bész, és az edény mellett ábrázolt istenpár együttes védelme alatt álló gyógyító és szépítő olajok, kenőcsök hatását fokozta, illetve biztosította tulajdonosa számára. A tárgy készítése a 25–26. dinasztia időszakára tehető, feltehetően nyakba akasztott amulettként viselték.