Tárgytípus
Méret
magasság: 15 cm
Datálás
Kr. e. 2. század vége
Anyag
Készítési hely
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
T.488
Azonosító
Hyp-542
Állapot
A talapzat sérült.
Bibliográfia
Weber 1914, 112 note 21; Oroszlán 1930, 71, no. D 80; Szilágyi J. Gy. 1981, 26 No. 22/j; Török 1995, 45, no. 36; Török 2005a, 48, no. 13; Török 2005b, 58–59, no. 13

Finom márgás agyagból készült, elő- és hátoldalát külön formában mintázták, a hátoldal modellálatlan, üreges, a talp nyitott. Fehér mészbevonat fedi, a köpenyen vörös festés nyomai láthatók.
A katona képében megjelenő Erós, a gonosz erőket legyőző szerelem alakja a Kr. e. 3–2. századi udvari művészetben született meg. A szobrocska kelta típusú fegyverzete gall zsoldoskatonákat ábrázoló hellénisztikus márványszobor-típusok hatását tükrözi.
Erós, Aphrodité istennő fia, talapzaton áll, rövidújjú chitónt, vértet és csizmát visel, jobbjában kardot, baljában ovális pajzsot tart, bal vállán átvetett köpenyét a jobb váll fölött kötötték meg. Balra fordított és enyhén előre döntött fejét széles szalaggal átkötött virágkoszorú díszíti. A szalag két vége kissé rendezetlenül hull alá a vállra. Arca finoman kidolgozott: szeme mandulavágású, orra rövid, ajka halvány mosolyra nyílik.
A szobrocska tartása inkább statikusságot, mint dinamizmust tükröz: még csak készül a harcra, de a bal láb már előrelép és a törzs kissé bal felé fordul, ahonnan az ellenség támadása várható.
A modellálatlan hátú szobrocska frontalitása pusztán látszólagos: világosan érződik rajta a hellénisztikus nagyszobrászati előkép plasztikussága.