Méret
19 x 80 x 6 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.589
Azonosító
Hyp-5711
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 493

Bacchikus szüreti ábrázolással díszített, gandhárai dombormű gipszmásolata.

Nagy Sándor makedón király (Kr. e. 336—323) hadjárata nyomán a görög kultúra közvetlen hatása a mai Pakisztánig is eljutott. A Gandhárának nevezett térségben a görög és az indiai kultúra kölcsönhatásából egyedülálló művészet született. Görög-római szemmel nézve a domborművön dionüszoszi jelenetet látunk. Felismerhető például a pocakos Szilénosz, aki itt oroszlánon lovagol. Mögötte egy férfi (szatürosz?) tömlőből bort tölt egy edénybe, a társa pedig kádban áll és szőlőt tapos. Az eredetileg szürke palából kifaragott jelenetnek volt helyi olvasata is - ez egyelőre rejtve van előttünk.

A paladombormű a Kr. u. 2. században készült. Ma a pakisztáni Lahoreban, a Lahore Múzeumban őrzik.