Méret
29 x 35 x 7 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.569
Azonosító
Hyp-5719
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 463

Késő-klasszikus kori márvány fogadalmi dombormű gipszmásolata.

Balra szakállas férfi áll rövid ruhában és köpenyben, akit egy páncélba öltözött, pajzsra támaszkodó, szintén szakállas férfialak koszorúz meg. Jobbra hosszú khitónt és köpenyt viselő nőalak látható, aki felemelt jobb kezében egykor festéssel jelölt jogart, fáklyát vagy dárdát tarthatott. A két jobb oldali alak magasabb a megkoszorúzottnál, ezért feltételezhetően istenek, akik egy embert tisztelnek meg. A középső, páncélos alakot gyakran Árésszal azonosítják. Az eredeti domborműhöz felirat is tartozott, ebből lehetett megtudni a relief pontos célját.

A márványreliefet Kr. e. 350-325 között faragták. 1857-ben került elő Athénban, Herodes Atticus ódeionjában, ma az athéni Nemzeti Régészeti Múzeumban őrzik.