Méret
77 x 40 x 9 cm
Datálás
20. század eleje
Korszak
Anyag
Leltári szám
Ag.566
Azonosító
Hyp-5748
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 458

Münnion Kr. e. 360-330 között faragott márvány síremlékének gipszmásolata.

A szentély alakú sírkő két álló nőalakot ábrázol. Az elhunytat a fölé vésett felirat a jobb oldali alakkal azonosítja: Münnion, Khairesztratosz lánya, az Athén melletti Hagnuszból. A fiatal nő hosszú, bokáig érő, a mell alatt átkötött ruhát és köpenyt visel; hosszú haját copfba fonta. Leeresztett bal kezével köpenye szegélyét fogja. Mindez a házasság előtt álló lányok (parthenoi) ismérve. A mellette álló idősebb nő baljával átöleli a lányt, a jobbjával az állát simogatja. Vélhetően a gyászoló édesanya lehet.

Az eredeti sírsztélét 1858-ban találták Athénban és ma is ott, az athéni Nemzeti Régészeti Múzeumban őrzik.