Démos (?) és Aphrodité alakjával díszített domborműves talapzat töredéke (gipszmásolat)

Méret
42 x 44 x 19 cm
Datálás
20. század eleje
Anyag
Korábbi gyűjtemény
Leltári szám
Ag.565
Azonosító
Hyp-5751
Bibliográfia
Hekler, Gipszgyűjtemény, no. 457

Építészeti kerettel körülvett domborműves talapzat gipszmásolata. Bal oldalán egy ülő nőalak látható, chitónban és himationban, egyik kezében vélhetően madarat tart (talán Aphrodité vagy Athéna istennőt ábrázolja). A talapzat jobb oldalán egy férfi egy sziklán ül, himationt visel, előtte élére állított pajzs. Jobbjában koszorút (esetleg paterát) tart és előre tekint. Azonosítása szintén vitatott: Héphaistos, illetve Démos perszonifikációja merült föl.